Продукти от ферма "реплянка"

Млечни продукти ръчно производство без изкуствени добавки

  • Овче сирене, овче прясно и кисело мляко

    Уникалният вкус на млечните продукти, които се правят във фермата, се дължи на съчетанието от порода, въздух, храна и свободно пасищно отглеждане в Западен Балкан и традиционната рецепта на производство. Продуктите могат да се закупят на място във фермата, както и на събития и празнични фермерски пазари.

  • Идеята

    за фермерска фамилна мандра възниква 2015г по повод наличието на швейцарски фонд, който подпомага създаването на такъв тип производство. Мандрата е изградена и лицензирана 2016 г. Фермата получи регистрация по Наредба 26 на Министерството на земеделието и храните за директни продажби на 15 август 2016 г. Производството е ръчно без използване на синтетични добавки, само със собствено мляко и естествен 45 дневен период на зреене за сиренето.

Галерия

Снимки от нашата ферма

За нас

За нас

Ферма "Реплянка" е създадена през 2007 г. и в нея се отглеждат около 600 броя овце от автохтонната (аборигенна) порода реплянска овца – традиционна местна порода, която носи името на селото, в което се намира – с.Репляна. Фермата е разположена в сърцето на Западна Стара планина - регион от Натура 2000 и стопанисва пасищата и ливадите около фермата в съответствие с агроекологичните изисквания. Тя приютява и демонстрационен център за производство на кисело мляко и сирене . Животните се отглеждат пасищно, дневно изминават между 5 и 8 км и се хранят предимно с трева и сено, в което има над 100 вида треви и билки. Поради тази причина собственикът Димитър Иванов с гордост твърди, че отглежда "билкови агнета", които дават мляко с дъх на билки. Екстензивната паша в регионите от Натура 2000 е от изключителна важност за опазването на местообитания на застрашени видове животни и птици като лалугера, царския орел, ливадния дърдавец и други емблематични видове.

Сертификати

Сертификати и грамоти на ферма Реплянка

Контакт

Можете да се свържете с нас по следните начини или заповядайте на място в нашата ферма

  • село Репляна̀, община Чупрене, област Видин
  • tel: 0887 53 16 45; tel: 0889 50 62 23